Сайттын ачылышы!

15.02.2011

Биздин сайт бүгүн пайда болду жана кызмат кылганы даяр.

"Дарбыздуу" маркетинг

 Абышка базарда дарбыз сатып отурат. Дарбыздардын үстүндө "Бир дарбыз - 30 сом. Үч дарбыз - 100 сом" деп жазылып турат...

Дарбыз саткан абышканын маркетинги, Маркетинг кыргыз тилинде

Сайттын ачылышы!

Биздин сайт бүгүн пайда болду.

Dina Kim