"Дарбыздуу" маркетинг

10.08.2012

Дарбыздуу маркетинг. Маркетинг кыргыз тилинде

Абышка базарда дарбыз сатып отурат. Дарбыздардын үстүндө "Бир дарбыз - 30 сом. Үч дарбыз - 100 сом" деп жазылып турат.

Жигит келип, 30 сомго 1 дарбыз алат, кийин дагы30 сомго бир дарбыз алат, анан соңунда 30 сомго дагы бир дарбыз алат да, кетип баратып, кубанган дем менен абышкага мындай дейт:

- Чоң ата, карасаңыз, мен 3 дарбыз алдым, бирок болгону 90 сом төлөдүм. Соода кылышты билбейт турбайсызбы...

Абышка жигиттин артына карап:

- Ар дайым ушундай, бир дарбыздын ордуна үчөөнү алышат да, андан кийин мага соода кылганды үйрөтүп кетишет...

"Дарбыздуу" маркетинг

 Абышка базарда дарбыз сатып отурат. Дарбыздардын үстүндө "Бир дарбыз - 30 сом. Үч дарбыз - 100 сом" деп жазылып турат...

Дарбыз саткан абышканын маркетинги, Маркетинг кыргыз тилинде

Сайттын ачылышы!

Биздин сайт бүгүн пайда болду.

Dina Kim