"Дарбыздуу" маркетинг

10.08.2012

Дарбыздуу маркетинг. Маркетинг кыргыз тилинде

Абышка базарда дарбыз сатып отурат. Дарбыздардын үстүндө "Бир дарбыз - 30 сом. Үч дарбыз - 100 сом" деп жазылып турат.

Жигит келип, 30 сомго 1 дарбыз алат, кийин дагы30 сомго бир дарбыз алат, анан соңунда 30 сомго дагы бир дарбыз алат да, кетип баратып, кубанган дем менен абышкага мындай дейт:

- Чоң ата, карасаңыз, мен 3 дарбыз алдым, бирок болгону 90 сом төлөдүм. Соода кылышты билбейт турбайсызбы...

Абышка жигиттин артына карап:

- Ар дайым ушундай, бир дарбыздын ордуна үчөөнү алышат да, андан кийин мага соода кылганды үйрөтүп кетишет...

Создано на конструкторе сайтов Okis.

"Дарбыздуу" маркетинг

 Абышка базарда дарбыз сатып отурат. Дарбыздардын үстүндө "Бир дарбыз - 30 сом. Үч дарбыз - 100 сом" деп жазылып турат...

Дарбыз саткан абышканын маркетинги, Маркетинг кыргыз тилинде

Сайттын ачылышы!

Биздин сайт бүгүн пайда болду.

Dina Kim