Новости

  • 10.08.2012 "Дарбыздуу" маркетинг

     Абышка базарда дарбыз сатып отурат. Дарбыздардын үстүндө "Бир дарбыз - 30 сом. Үч дарбыз - 100 сом" деп жазылып турат...

    Дарбыз саткан абышканын маркетинги, Маркетинг кыргыз тилинде

  • 15.02.2011 Сайттын ачылышы!

    Биздин сайт бүгүн пайда болду.


"Дарбыздуу" маркетинг

 Абышка базарда дарбыз сатып отурат. Дарбыздардын үстүндө "Бир дарбыз - 30 сом. Үч дарбыз - 100 сом" деп жазылып турат...

Дарбыз саткан абышканын маркетинги, Маркетинг кыргыз тилинде

Сайттын ачылышы!

Биздин сайт бүгүн пайда болду.

Dina Kim